Uzaya gitmek için hangi kaideler aranıyor? Erdoğan duyurmuştu; işte uzaya gidecek Türk vatandaşında aranan kaideler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Saray’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın akabinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin uzay seyahatinin başladığını, bir Türk vatandaşının da uzaya gönderileceğini söyledi. Erdoğan, “Evet artık o vakit geldi. Ulusal uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz” tabirlerini kullandı.

TÜBİTAK, UZAY SEYAHATİ MÜRACAAT EKRANI AÇTI

Erdoğan’ın bu kelamlarının akabinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) uzay seyahatine başvurmak isteyenler için bir müracaat ekranı devreye aldı. TC Kimlik No ile kayıt olunan sistemde, uzay seyahatine katılmak isteyenlerde aranan kurallar ve detaylara yer verildi.

TÜBİTAK’ın müracaat ekranında iş tarifi ve özellikleri için şu tabirlere yer verildi:

“Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Ulusal Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 gayeden biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Memleketler arası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye’nin beşerli birinci uzay misyonu gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Memleketler arası Uzay İstasyonu kaidelerinde deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu misyonu gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan müracaatlar ortasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA yahut TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini muvaffakiyetle tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere Memleketler arası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.”

TÜBİTAK bu program kapsamında istihtam edilecek kişi sayısını 2 olarak açıklarken, bu çalışanların Ankara’da vazife yapacağı bilgisini verdi.

UZAYA GİDECEKLERDE ARANACAK KAİDELER

Kurum, ilanın devamında uzaya gidecek adaylarda aranacak kaidelere yer verdi.

Uzaya gidecek adaylarda aranan koşullar şöyle listelendi:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
 • Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler yahut Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak
 • Çok düzgün derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak
 • İngilizce yeterliliğini aşağıdaki imtihanların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen imtihanlardan alınan puanlarda rastgele bir geçerlilik mühleti aranmaz)

  İmtihan Tipi

       KPDS   

        YDS

       TOEFL IBT    

       TOEFL CBT    

       TOEFL PBT   

       CPE    

  İmtihan Puanı

         90  

            101

             251

            604

         B  

KPDS: Kamu İşçisi Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı
YDS: Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı
TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
CPE: Certificate of Proficiency in English

 • Aşağıdaki vücut ölçülerini sağlıyor olmak

  Numara             

  Ölçü

  En az Bedel
  (Dâhil)

  Azamî Kıymet
  (Dâhil)

  1

  Uzunluk Uzunluğu (Ayakta) (cm)

  149.5

  190.5

  2

  Oturma uzunluk uzunluğu (Sandalyede dik konumda,
  sandalye oturma düzleminden başucuna kadar)(cm)

  78.2

  101.3

  3

  Kilo (kg)

  43

  110

Müracaat yapabilmek için gerekli genel sıhhat kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıyeten değerlendirilecektir.

 • Her iki beğenilen doğal olarak yahut gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme sertliğine sahip olmak
 • Renkli görme bozukluklarından rastgele birine sahip olmamak
 • Rastgele bir uzuv kaybı yahut nakli yaşamamış olmak
 • Protez kullanmıyor olmak ve bedeninde platin/vida bulunmamak
 • Tüm eklemler için olağan hareket açıklığına ve fonksiyonelliğine sahip olmak
 • Duyma kusuru olmamak (normal ses düzeyindeki bir konuşmayı sessiz bir odada ardı dönük halde 2 metre aradan zorlanmadan ve kusursuz duyabilmek)
 • Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu sorunları, otoskleroz ve gibisi rahatsızlıklar yaşamamış olmak
 • Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak
 • Akciğer işlevlerini bozan teneffüs sistemi hastalığı bulunmamak
 • Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek önemli hastalık yahut geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak
 • İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık yahut geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak
 • Uçuş emniyetini riske sokabilecek önemli yahut bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak
 • Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak
 • Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar kanısı, uyuyamama (insomnia) yahut öteki ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak
 • Hayatının rastgele bir periyodunda alkol, uyuşturucu/uyarıcı unsur yahut ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak
 • Karanlık, yükseklik, sürat, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak
 • Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) üzere hudut sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen şuur bozukluğu yaşamamış olmak
 • İnsülin yahut başka hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

Vazifenin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

 • Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve marifete sahip olmak
 • Bilhassa rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve birinci sefer karşılaşılan dış uyaranların varlığında sorun çözme yeteneğine sahip olmak
 • Grup çalışmasına yatkın olmak ve bağlantı marifetleri üst seviyede olmak
 • Baskı altında ve zorluklar karşısında serinkanlı kalabilmek, tahlil odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.

Öteki Kriterler:

 • Erkek adaylar için, son müracaat tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak yahut askerlikle bağı bulunmamak
 • Taksirli cürümler, kısa periyodik mahpus cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hatalar ile aşağıda sayılan hatalar dışında tecil edilmiş kararlar hariç olmak üzere; altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen cürümlerle, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, vazifeye ait sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı hatalardan ötürü hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

MÜRACAAT SÜRECİ

İlana müracaatta bulunmak için www.uzaya.gov.tr adresinden Müracaat Sistemi’ne kayıt olmak gerekmektedir. Müracaat Sistemi yoluyla yapılan müracaatlar haricinde müracaat kabul edilmeyecektir.

Müracaatların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23’e kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar müracaatları esnasında Müracaat Sistemi’ne girmiş oldukları beyan ve evraklara nazaran değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve evrakların rastgele birinde eksik yahut aldatıcı bilgi olması durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır.

Birinci kademeyi geçen müracaat sahiplerinin, sonraki kıymetlendirme basamaklarına geçebilmeleri için ek bilgi, evrak, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecektir.

Mülakata çağrılacak adaylar, ayrıntılı kıymetlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde yahut sonrasında uygulanacak kapsamlı kıymetlendirme süreçlerinde elenen adaylar rastgele bir hak argümanında bulunamaz.

Seçilen 2 (iki) aday TUA yahut TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl TUA’da mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.