Türkiye’nin en yüksek doruğundaki buzullar eriyor

Konum prestiji ile Iğdır ve Ağrı vilayet hudutları içinde yer alan ve 5 bin 137 rakımıyla Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın doruğundaki buzullar gün geçtikçe erimeye devam ediyor.

Dünyayı tesirine altına alan ve Türkiye’de de tesirli olan global ısınma, Ağrı Dağı üzerindeki buzulları da etkilemiş durumda. Her yıl dünyanın dört bir yanından dağcı küme ve turistlerin de akınına uğrayan Ağrı Dağı, çok bir erime sonucu yaz tırmanışlarını da önemli durumda etkileyebilir.

Buzulların erimesi sonucu her an bölgede heyelan korkusu da yöre halkı tarafından yaşanıyor. Coğrafya Kısmı Hekim Öğretim Üyesi Adem Yulu, Ağrı Dağı’nda genel manada buzullarda bir kaybın kelam konusu olduğunu söyleyerek, “Ağrı Dağı 5 bin metre çok yüksekliği ile Doğu Anadolu’nun en yüksek dağı pozisyonundadır. Ağrı Dağı bu yükseltisinden ötürü Kuvaterner’in Glasyal periyodunda şiddetli buzullaşmalara da maruz kaldığı bilinmektedir. Bilhassa dağın güney yamacında buzullar kıymetli derecede erimiş ve doruğa çekilmiştir.

Bakı ve topoğrafyanın tesiri ile kuzey yamaçlarında ise buzular daha çok canlıdır. Fakat genel manada önemli bir kayıp kelam hususudur. Gerçekten son yıllarda yapılan kimi akademik çalışmalar Ağrı Dağı’ndaki buzul örtüsünde değerli bir gerilemeyi işaret etmektedir. 2000li yılların başından itibaren gerilemenin giderek şiddetlendiği görülmektedir. Meteoroloji istasyonu datalarına nazaran de son yıllarda yağış bedellerinde azalma sıcaklık kıymetlerinde ise nispeten artış gerçekleştiği anlaşılmaktadır” dedi.