Türkiye’de son üç yılda HIV tanısı alan şahısların sayısı 10 bine ulaştı

Cinsel Sıhhat ve Üreme Sıhhati Hakları (CİSÜ) Platformu’nun Kasım 2021 bilgilerine nazaran Türkiye’de 1985 yılından itibaren HIV tanısı almış kişi sayısı 31 bine ulaştı. Son üç yılda HIV tanısı alan bireylerin sayısı yaklaşık 10 bini buldu. Geçen yıl içinde HIV tanısı alan bireylerin yalnızca yüzde 38’inin hangi yolla HIV edindiğini bilmesi, bu mevzuda önemli yetersizliklerin varlığına işaret ettiği belirtildi. CİSÜ, 2019 yılında açıkladıkları HIV/AIDS Denetim Programı’nın uygulanması için davet yaptı.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı (UNAIDS) tarafından HIV’nin yayılımını ve HIV ile yaşayanların ömür refahının azalmasını ve insan hakkı ihlallerini önlemek gayesiyle global gayeler belirlendi. Türkiye’de de Sıhhat Bakanlığı sorumluluğunda BM amaçları doğrultusunda 2019-2024 yıllarını kapsayan “Türkiye HIV/AIDS Denetim Programı” hazırlandı. Program kapsamında yeni hadise sayısı ve enfeksiyona bağlı vefatları azaltmak, sıhhat hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek ve HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlallerini önlemek amaçlandı.

TAKİP EDİLMİYOR

CİSÜ’nün yayımladığı siyaset dokümanında, aksiyon planının izleme ve kıymetlendirilmesi emeliyle toplantıların düzenlenmesi gerektiği fakat bugüne kadar gerçekleştirilmediği kaydedildi. Bildirgede, Türkiye’de uygulamadaki HIV ve AIDS izleme ile toplumdaki HIV ile yaşayan ve HIV’den etkilenen kişi ve toplulukların tecrübe ve gereksinimlerine yönelik kâfi derecede bilgi toplanamadığı belirtildi. Bildirgede, “Türkiye’de epideminin genel durumu izlenemiyor. HIV ile yaşayanlar teşhis almadıkları sürece toplum içinde HIV transferi artarak hızlanacak” denildi.

MÜLTECİLERDE BULAŞMA SURATI YÜKSEK

Cinsel Sıhhat ve Üreme sıhhati Hakları Platformu’nun (CİSÜ) 30 Mart’ta düzenlediği çalıştayın sonuç raporuna nazaran, mülteci nüfusta HIV bulaşma suratı Türkiye ortalamasının epeyce üstünde. Bunun sonuçları ve korunma prosedürleriyle ilgili bilgileri ise yetersiz. Tekrar tıpkı halde mültecilerin lisan ve kimlik problemlerinden ötürü cinsel sıhhat ve üreme sıhhati (CSÜS) hizmetlerine erişimlerinin engellendiğinin belirtildiği raporda, mülteci bayanların aile planlaması hizmeti veren kurumlara erişmelerinin sıkıntı olduğu, eriştiklerinde ise lisan bariyerine takılarak hizmet alamayabildikleri vurgulandı.