Resmi Gazete’de yayımlandı: Aralı kontratlarla ilgili yönetmelikte değişiklik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Mesafeli Kontratlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ayrıntıları aktarıldı.

Açıklamada; e-ticaretin getirdiği süratli ve kolay alışveriş imkanlarının, konvansiyonel ticaretten aldığı hissenin artan süratle yükselmesine yol açtığı, bu durumun tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları uzaklıklı kontratların tartısını ve değerini artırdığı belirtildi.

Mesafeli kontratlarla ilgili yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı faal tüketici muhafaza sisteminin oluşturulması, AB direktiflerine ahengin sağlanması maksatları ile yönetmelik değişikliğine gidildiği de aktarıldı.

MALI İADE MÜHLETİ 14 GÜNE ÇIKTI

Yapılan değişikliklerin kaydedildiği açıklamada, “Platform üzerinden kurulan uzaklıklı kontratlara ait olarak aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin makul durumlarda bedel iadesi dahil haklarını kullanabilmelerine ait yükümlülükler getirilerek tüketicilerimize yasal haklarının kullanımı konusunda ek muhafaza getirilmiştir. Cayma hakkı kullanımında malı iade mühleti 10 günden 14 güne çıkarılmıştır. Ayrıyeten AB direktiflerine uygun olarak iade masraflarından sorumluluk halleri düzenlenerek örtülü bir maliyet kalemi olarak en son satış fiyatının tespitinde dikkate alınan iade masraflarının eser ve tüketici bazında farklılaştırılabilmesi imkanı ile en son satış fiyatlarında yapılacak indirimler sayesinde sektörel rekabetin ve toplam tüketici refahının arttırılması hedeflenmiştir” denildi.

KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞTE CAYMA HAKKI

Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde cayma hakkının kullanımıyla ilgili değişiklik yapıldığı belirtilerek, “Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde azami 14 gün içerisinde tüketiciye yapılması mecburî bedel iadelerine ait olarak kart çıkaran kuruluşlara da kendilerine aktarılan fiyatın ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ek edilmesi mecburiliği getirilerek tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından ötürü finansmana ulaşmalarının önündeki pürüz kaldırılmıştır” denildi.

Bazı eser kümelerinin cayma hakkından istisna tutulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Standart nitelikteki hudutlu sayıda eser için şahsileşmesi nedeni ile satın alınması sonrasında cayma hakkı kullanılan eserin ceza hukuku bağlamında kabahat aleti olarak kullanılması başta olmak üzere hukuka muhalif kullanımının yine satışa husus edilmesi nedeni ile yeni sahibi olan tüketici bakımından isimli ve idari taraftan güvenlik riski taşımasının önlenmesi, kıt olan ülke kaynaklarının israfının engellenmesi, tamamına yakınının ithal edilmesi nedeni ile dış ticaret istikrarına olumsuz tesirinin önlenmesi ve ülkemizin de taraf olduğu yeşil mutabakat hareket planı kapsamında tabiata ve etrafa verilen zararın azaltılması ile sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması hedefleri ile birtakım eser kümeleri sonları belirlenerek cayma hakkından istisna edilmiştir. Ayrıyeten yapılan bu hudutlu düzenlemenin 6502 sayılı Kanun’un tüketiciye tanıdığı ayıplı mala ait bedel iadesi dahil seçimlik haklarını kullanmasını pürüz olmadığı konusuna vurgu yapılmıştır.”

2024’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ile kargo şirketleri ortasında ticari mukavelelerin revizyonu ile bilgi süreç sistemlerinde gerekli entegrasyonun yapılabilmesi, tüketicilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilerek aydınlatılabilmesi için değişikliklerin 1 Ocak 2024’te yürürlüğe gireceği kaydedildi.