Meral Akşener ‘az kaldı’ dedi! DÜZGÜN Parti, iktidara gelindiğinde neler yapılacağını unsur husus açıkladı

UYGUN Parti, resmi toplumsal medya hesabından dikkat çeken bir görüntü yayınladı. UYGUN Parti Genel Lideri Meral Akşener’in kelamlarıyla birlikte ekonomik külfet yaşayan vatandaşın durumuna yer verilen görüntüde, “Milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza; adaletle özgürleşen, inançla yaşayan, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen, üreterek kalkınan, güçlü, güçlü ve keyifli Türkiye’ye daima birlikte kavuşacağız. Çok az kaldı! ” sözlerine yer verildi.

MERAL AKŞENER PAYLAŞTI: AZ KALDI

ÂLÂ Parti’nin görüntüsünü toplumsal medya hesabından alıntılayan Akşener, “Adaletle özgürleşen, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen, güçlü, varlıklı ve keyifli Türkiye’yi, el ele, kol kola, daima birlikte inşa etmemize az aldı!” sözlerini paylaştı.

NELER YAPILACAĞI HUSUS MADDE AÇIKLANDI

GÜZEL Parti’nin resmi internet sitesinde “Az Kaldı”

 • İktisada Liyakat, Vergiye Adalet, Piyasaya İtimat Gelecek
 • Hukuk Devleti Adalet ile BuluşacakYargı Bağımsız ve Tarafsız Olacak
 • Millet Birleşecek Kuvvetler Ayrılacak Millet Kazanacak, Tek Adamlar Kaybedecek
 • Hudut Tekrar Namus Olacak Sığınmacılar İnançla Konutlarına Dönecek
 • İstanbul Mukavelesi Kesinlikle İmzalanacak Bayanlar Adaletle Özgürleşecek”
 • Medya Özgürleşecek Haber Alma ve Verme Hakkı Korunacak
 • UYGUN Ömür Gelir Modeli ile Tüm Gençlere ve Gereksinim Sahibi Bayanlara Ayda 1700 TL Temel Gelir Takviyesi Sağlanacak
 • Mülakat Olmayacak Kayırmacılık Son Bulacak
 • Hiçbir Genç Devletine Borçlu Olmayacak Gençler KYK Borçlarını Toplumsal Sorumluluk Projelerinde Çalışarak Ödeyebilecek
 • EYT Tahlil Planı ileEYT Sorunu Ortadan Kaldırılacak
 • AOÇ Tarım Bilimleri Akademisi ileÇiftçilik En Çıkarlı ve Yeni Jenerasyon Meslek Olacak

HAYAT PAHALILIĞI NASIL SON BULACAK?

YETERLİ Parti, hayat pahalılığının son bulması için ne yapılacağını şöyle anlattı:

“Merkez Bankası’nın bağımsızlığı anayasal teminat altına alınacak, kredibilitesi tekrar tesis edilecek. “3” Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Eki “1” Sayılı liste atamaları yine yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütçe hakkı güçlenecek. Vatandaşımız parasının ardını arayabilecek, yaptım oldu anlayışı bitecek. Bağımsız düzenleyici otoritelerin hükümetle olan bağlantıları güncellenecek, bağımsızlıkları güçlendirilecek. Ekonomiyi hobi emelli takip edenler, açıklamalarına alkış isteyenler, gözlerindeki ışıltıyı referans verenler, projelerine çok kıymetli diyerek milleti önemsizleştirenler, Merkez Bankası’nda buhar sistemleri kuranlar, swapı sevap kabul edenler değil alanlarında uzman, akademik ve küresel düşünüp ulusal tahlil üreten takımlar ile DÜZGÜN Parti iktidarında iktisada liyakat gelecek.

Vergi sisteminin artan oranlılığı güçlenecek, işçinin çalışanın üzerindeki vergi yükü azaltılacak, servet üzerinden alınan vergi artacak; ticaret ve üretim üzerinde yük oluşturan vergiler azaltılacak, vergi harcamaları, istisna ve muafiyetler varlığını iktidarı varlığına adayanların değil vatandaşın faydasına düzenlenecek. ÂLÂ Parti iktidarında vergiye adalet gelecek.

Tam teşekküllü enflasyon hedeflemesi rejimi uygulanacak, döviz-swap süreçleri düzeyi kademeli formda düşürülecek, kredi kararları piyasa düzeneğine bırakılacak, bağımsız denetçiler tarafından varlık kalitesi incelemesi başlatılacak, kurala dayalı siyasetler izlenecek, keyfiyet bitecek. ÂLÂ PARTİ iktidarında piyasaya itimat gelecek.”

SIĞINMACI SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

DÜZGÜN Parti, sığınmacı sıkıntısına ait yapılacakları ise şöyle açıkladı:

“Yüce istekli Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlarda, her daim mağdur ve mazlumlara yardım elini uzatmış, insan haklarının uygulanmasında coğrafya gözetmeksizin, tarihine yakışır halde öncü rol üstlenmiştir. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet iradesi ve idaresi, öncelikle kendi vatandaşlarının huzurunu ve refahını, kendi vatanının bekasını her bahsin üzerinde tutmakla mükelleftir.

Memleketimizi her hususta olduğu üzere dış siyasette da bataklığa sürükleyen mevcut siyasi iktidarın icraatları sonucunda milyonlarca yasadışı göçmen hudutlarımızı adeta delik deşik etmiş, memleketimiz göç tarifine sığmayan bir istilaya uğramış, milletimizin de haklı olarak bu duruma dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır.

Her bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşını huzursuz ve mutsuz eden bu tehlikeye karşı, DÜZGÜN PARTİ olarak bizler, 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüşü Çalıştayı”nda dikkat çekmiş, mevzuya dair tahlillerini husus madde kamuoyu ile paylaşmış ve iktidarı hemen harekete geçmeye davet etmiştik.

Türkiye, kendi nüfus bütünlüğünü tehlikeye atacak seviyede kalabalık toplulukları hudutları içinde barındırmak ve beslemek zorunda bırakılamaz. Türkiye hiçbir üçüncü ülkenin refahı uğruna kendi refahından yoksun edilemez. Türkiye açık ya da bâtın muahedeler sonucunda kimsenin hendeği olamaz.

Hiçbir milletlerarası mukavele ya da memleketler arası hukuk kuralı Türkiye’nin küçük bir Avrupa ülkesi kadar sığınmacı nüfusu barındırmasını zarurî kılamaz. Türkiye, nüfus mühendisliği yoluyla üçüncü dünya ülkesi standartlarına hapsedilemez. Türk Milleti kölelik yahut paryalık tertibine mahkûm edilemez.

“İYİ PARTİ İKTİDARINDA MİLLETİMİZE KELAM VERİYORUZ!”

Öncelikle, “Açık Kapı-Açık Hudut” siyasetine derhal son verecek, mümkün yeni geçişlerin önüne geçeceğiz. Hudut güvenliğini tam olarak sağlayacak, HUDUTLARIMIZI NAMUSUMUZ kılacağız.

Husus ile ilgili ulusal hukukumuza dâhil edilen mevzuatı yine gözden geçirecek, “geçici sığınmacı statüsünü” kaldıracağız. Bu kapsamda Göç Yönetimi Başkanlığını yine yapılandıracağız.

Ülkemizde bulunan “Geçici Muhafaza Kapsamındaki Suriyeli Sığınmacıları”, Suriye Devleti ile iş birliği içinde, Milletlerarası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Bölge Ülkelerinin dayanağını de alarak, hukuka ve insan haklarına uygun biçimde, gecikmeden, ülkelerine geri göndereceğiz.

İnançla geri dönüş sürecinde ülkemizde Sığınmacıların yaşadığı vilayet ve ilçelerde kota sistemine geçeceğiz.

Yakalanan kaçaklara “gecikmeksizin ve odunsuz işlem” uygulayacağız. Çalışma müsaadesi olmadan çalıştığı tespit edilenleri derhal hudut dışı edeceğiz.

Bilhassa konut edinme yoluyla edinilmiş vatandaşlık süreçlerini askıya alacak ve hali hazırda edinilmiş statüleri gözden geçireceğiz. Bu süreçte yaşanmış muhtemel usulsüzlükleri tespit edecek ve yasal süreçleri kamuoyuna açık bir formda yürüteceğiz.

Vize muafiyeti ile ülkemize gelip, yasal mühleti bitmesine karşın ülkemizde kalmaya devam eden göçmenleri tespit ederek, derhal ülkelerine iade edeceğiz.

Toplum tertibine karşıt hareket eden, suça karışan, Türk Vatandaşlarının can, mal, ırz ve namus güvenliğini tehdit eden göçmen ve sığınmacıları hızla hudut dışı edeceğiz.

“Sığınmacı Meselesi” hamasi nutukların, gündelik siyasi seçim yatırımlarının aracı değildir. YETERLİ PARTI akılcı, hukuka uygun ve ulusal karakterimize yaraşır bir halde, ülkemizi bu büyük ıstıraptan kurtarmaya kararlıdır.”