HDP Eş Genel Lideri Pervin Buldan: Alevilerin ibadethaneleri cemevidir

HDP Eş Genel Lideri Pervin Buldan, bugün İstanbul’da; partisinin “Alevilere Eşit Yurttaşlık Hakkı” başlıklı toplantısına katıldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa HDP yöneticileri ile birtakım Alevi derneklerinin temsilcileri de iştirak etti. 5 Mayıs günü Tunceli’de duyurdukları “Alevilere Eşit Yurttaşlık Hakkı” kampanyasına ait konuşan Buldan, kampanyanın hedefinin, Alevilerin haklı gayretinde tıpkı yolda birlikte yürümek olduğunu söyledi. Buldan, şöyle konuştu:

“KAMPANYANIN GAYESİ ALEVİLERLE BİRLİKTE YÜRÜMEKTİR”

Alevilere Eşit Yurttaşlık kampanyasının birinci startını Dersim’de verdik. Bu kampanyanın gayesi, görmezden gelinen, ayrımcılığa uğrayan Alevi toplumunun eşit yurttaşlık temelindeki hak taleplerine güçlü bir formda HDP olarak ses olmak, güç olmak, onlarla birlikte olmak. Alevilerin haklı uğraşında tıpkı yolda birlikte yürümektir. Alevilerin inanç bağlarıyla birbirlerinden bilhassa koparılmaya çalışıldığı bu periyotta Alevilerin çok istikametli olarak ayrımcılığa uğradığı, bütün temel bahislerde inkâr edildiği, yok sayıldığı ve bu ülkenin eşit yurttaşlık sıkıntısında Kürtler kadar, Ermeniler kadar, Süryaniler kadar, bayanlar kadar büyük bir ayrımcılığa uğradığı bir topluluktan Alevilerden bahsediyoruz. 

“ALEVİLERİN ÇABALARI, HAKLI VE ONURLU BİR MÜCADELEDİR”

Sevgili canlar, bu çaba yolunda birlikte yürümeyi temel aldığımızı ve bu çabayı birlikte kazanmanın yol ve yollarını birlikte oluşturacağımız bugünkü toplantıdan büyük ve değerli kararlar çıkacağına yürekten inanıyorum. HDP olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar bu kadim topraklarda yaşayan herkesin, her inancın, kimliğin ve her rengin, özgür ve eşit bir yurttaşlık temelinde kendilerini söz edebileceği bir ortamın yaratılması için bu çabanın içinde olduk. Bu çabayı büyük bir onur ve gururla yürüttüğümüzü söz etmek istiyorum. Alevi toplumunun yüzyıllardır eşit yurttaşlık hakkını amaçlayan uğraşları hiç kuşkusuz haklı ve onurlu bir çabadır. Bu gayret eşitlik, birlikteliğe dayalı, özgür hayat çabasıdır. Tıpkı bu coğrafyada yaşayan Kürt halkının vermiş olduğu onurlu çaba üzere. Tıpkı bu coğrafyada, bu kadim topraklarda yaşayan öteki inanç ve kimliklerin verdiği uğraş üzere Alevi yurttaşlarımızın verdiği çabanın hayli değerli olduğunu bilhassa belirtmek isterim.

“HAKİKATLERLE YÜZLEŞİLMELİ”

Bu gayretin münasebeti natürel ki ortak acılardır. Bu coğrafyada büyük acılar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Alevi toplumunun yaşadığı acıların, Kürt halkının yaşadığı acıların, Süryanilerin, Ermenilerin yaşadığı acıların, bu toprakların yaşadığı ortak acılar olarak isimlendirilmesinin da çok değerli olduğunu bilhassa tabir etmek isterim. Alevi toplumu, bu topraklarda yaşadıkları kıyımların asla unutulmadığını, Alevi toplumunun inanç ve kimliğine mensup insanların tarih boyunca yasal ve anayasal olarak inkâr edildiğini, inanç merkezlerine el konulduğunu, kapılarına kilit vurulduğunu, Seyit İstek üzere birçok inanç liderlerinin idam edildiğini ve Koçgiri’de, Dersim’de Maraş’ta, Gazi’de birçok katliamların yaşandığını ve Alevilerin bilhassa bu yaşadığı acılarda yalnızca Alevi toplumunun değil, bu coğrafyada hassas tüm kesitlerin ve demokratik örgütlerin büyük bir hassaslık sağladığını da biliyoruz. Biz de onlardan biriyiz. Zira bu katliamlar, bu acılar, bu yaşananlar hafızlarda tazeliğini koruduğu üzere o periyoda ilişkin ne varsa bugün ona emsal birçok şeyin yapıldığına tanıklık ediyoruz. Elbette ki hakikatlerle yüzleşilmesi ve onarıcı bir adaletin tesis edilmesi gerektiğini her fırsatta söz ediyoruz. Bunu HDP olarak bir sefer daha altını çizerek tabir etmek isterim.

“BU UĞRAŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ”

Bu ülkenin gerçek bir adalete, gerçek bir yüzleşmeye ve hesaplaşmaya olan gereksiniminden kaynaklı, HDP olarak Alevi yurttaşlarımızın, Alevi toplumunun geçmişte yaşadığı bütün acıların açığa çıkması, hakikate çıkması ve yargılamalarının bir an evvel yapılması için bu gayretin içinde olacağız. Gerçeği gizlememek, hakikat kapısının kıymetli adımlarından biridir. Hakikat uğraşının ikinci etabı ise gerçeklerle yüzleşmektir. Aleviler, tüm insanlığın, bilhassa barış içinde yaşaması için herkesin, kendisiyle yüzleşmesi ve kendisini tanıması gerektiğini belirtir. Bunun da hakikat seyahatinin kıymetli basamakta olmasını lakin bu seyahatte ortak bir çabanın hayata geçmesini temel alır. Biz de bu tanım edilen yolun en başında yürümek için bugün sizlerle nasıl berabersek yarın da bir arada olacağız. Sonuna kadar bu uğraşın içinde olacağız.

“ALEVİLERİN İBADETHANELERİ CEMEVİDİR”

İktidarın sunduğu sadaka ve lütuf siyasetini, Alevi yurttaşlarımıza, Alevi toplumuna bahşedilen bir problem olarak elbette kabul etmiyoruz. Alevi toplumu, iktidarın yüz yüze bıraktığı bütün sıkıntıları çözmek yerine onlara bir sadaka, bir lütuf siyasetinin bahşedildiğini biliyoruz, bunu asla kabul etmiyoruz. Ciddiyetten ve samimiyetten uzak bu teklifin, Aleviler tarafından kabul edilmediğinin ve edilmeyeceğinin farkındayız. Gerçek tahlil, Aleviler başta olmak üzere tüm inanç ve kurumlarının eşit yurttaşlığının tanınması ve anayasal teminat altına alınmasından geçiyor. Alevilerin ibadeti cemdir, ibadethaneleri cemevidir. Nokta. Bunun üzerine diğer bir kelam söylenemez, öbür bir tanım yapılamaz. Bunu çok açık yüreklilikle tabir etmek istiyorum. Bu bahiste kelam, yetki, karar Alevi yurttaşlarımızın ve kurumlarınındır. Bir defa daha ‘nokta’ diyoruz.

“CEMEVLERİNİN İBADETHANE SAYILMAMASI, ALEVİLERE HAKSIZLIK”

Cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınmamış olmasını, Alevi yurttaşlarımıza büyük bir haksızlık olarak tanımlıyoruz. Yeniden bütün bunların inkâr siyasetinden, asimilasyon siyasetinden kaynaklandığının da elbette farkındayız. Yalnızca cemevlerinin statüye kavuşturulması sorunu de değil aslında bugün Alevi yurttaşlarımıza uygulanan haksızlıklar ve hukuksuzluklar… Eğitim sisteminde özgürlükçü bir eğitimin yaşanmıyor olması, din derslerinin zarurî hâle getirilmesi, Aleviler başta olmak üzere başka inançların, öteki kimliklerin, öbür kısımların de kabul etmediği bir sorun olarak önümüzde duruyor. Alevilerin inanç merkezlerinin bilhassa Alevilere devredilmesi problemi de Alevi kurumlarının bugün üzerinde durduğu ve bunun gayretini verdiği bir sorun olarak önümüzde duruyor.

“PİRLİK VE DEDELİK UNVANLARI YASAKLANMAMALI”

Pirlik ve dedelik üzere unvanlar üzerindeki yasaklamaların bir an evvel kaldırılması talebi hem Alevilerin hem de HDP olarak bizim Alevi yurttaşlarımızın bir sorunu. Bu sorunu çözme probleminde bilhassa yanlarında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Alevilerin çok kıymet verdiği pirlik ve dedelik unvanları bugün HDP tarafından da birçok soru önergesi ve kanun teklifiyle TBMM’de gündeme getirilen mevzuların başında geliyor. Kamuda Alevilere yapılan ayrımcılık, bu da hala Alevi yurttaşlarımızın kamuda misyon almalarına yönelik büyük bir baskının olduğu, hiçbir halde temsiliyetlerinin olmadığı konusu da hepimizin gündeminde olan bahislerin başında geliyor.

“BU YÜZYIL, BÜYÜK BARIŞLARIN OLACAĞI YENİ BİR YÜZYIL OLACAKTIR”

Daha sayabileceğimiz birçok alanda Alevi toplumunun temel taleplerinin karşılanması ve teminat altına alınması, eşit yurttaşlığın, ortak hayatın, demokratik bir sistemin olmazsa olmazlarıdır. Alevilerin kurumlarının yıllardır bu kazanımlarını korumak için, bilhassa bunları garanti altına almak için vermiş oldukları bu çabanın çok değerli bir uğraş olduğunun altını çizmek isteriz. HDP olarak bu çabayı sonuna kadar sahiplendiğimizi ve kendimize bir rehber edindiğimizi Alevi canların bilhassa bilmesini isterim. Bu temel gayrette Alevilerle birlikte bu çabayı yürüyeceğimize kelam veriyoruz. HDP’nin demokrasi gayreti, sizlerin örgütlü çabasını daha da büyüteceği ve bunu birer kazanıma dönüştüreceği yeni bir süreci görmemiz gerekiyor. Bu yolda birleşmek gücümüzü ve kazanımlarımızı birleştirmek zorundayız. Vakit tam da bu vakittir. Buna yürekten inanıyoruz. Bu coğrafya çok büyük zulümler, çok büyük acılar yaşadı. Bu yüzyıl, büyük acılarla geçti ancak bu yüzyıl, bu acıların artık yaşanmayacağı büyük kazanımların, büyük muvaffakiyetlerin, büyük barışların olacağı yeni bir yüzyıl olacaktır. Sizi temin ederim ki şuna dayanarak söylüyorum. Kazanımlarımız, dik duruşumuz bunu gösteriyor; inancımız, çabamız ve direnişimiz bunu gösteriyor. Büyük kazanacağız, büyük başaracağız, daima birlikte kazanacağız, daima birlikte başaracağız.”

Buldan, HDP’nin 3 Temmuz’da Ankara’da yapacağı kongreye de iştirak daveti yaparak konuşmasını bitirdi.